Pháp lý

Các giấy tờ Pháp lý

Chủ đầu tư LDG Group đã công khai toàn bộ các giấy tờ liên quan đến dự án nhằm khẳng định tính khả thi cũng như uy tín của chủ đầu tư và dự án Grand World Phú Quốc.

Giấy phép xây dựng dự án

Giấy phép xây dựng Grand World Giấy phép xây dựng Grand World Giấy phép xây dựng Grand World

Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án Grand Word Phú Quốc: Click để tải