Đấu giá hơn đất tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc

UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án đấu giá QSD đất để thực hiện đầu tư Xây dựng cơ sở dịch vụ thương mại với diện tích 7.192 m2 tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, Hà Đông.

Làng nghề lụa Vạn Phúc, Hà Đông

Làng nghề lụa Vạn Phúc, Hà Đông

Theo đó, các ô đất đấu giá nằm trong điểm tiểu thủ công nghiệp của Làng nghề phường Vạn Phúc, Hà Đông. Ô đất đã hoàn thành việc hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Khu đất đã thực hiện xong hạ tầng kỹ thuật như được duyệt; hệ thống giao thông chính được khớp nối với đường Tố Hữu.
UBND quận Hà Đông có trách nhiệm tổ chức đấu giá QSD đất trước Quý I/2016.
Hình thức sử dụng sau đấu giá là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Mục đích sử dụng đất cho dịch vụ, thương mại. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.
Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, liên tục, bình đẳng, trung thực giữa các Nhà đầu tư tham gia đấu giá, bảo vệ lợi ích, quyền hợp pháp của các bên tham gia. Giá khởi điểm: 39.600.000 đồng/m2. Bước giá quy định là: 500.000 đồng/m2.

Leave a Reply