Bộ NN&PTNT lý giải về việc cấm 23 nhà thầu

Sau khi Bộ NN&PTNT công bố đánh giá năng lực của các nhà thầu tham gia các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2015, một số đã lên tiếng.

Bộ NN&PTNT lý giải về việc cấm 23 nhà thầu

Bộ NN&PTNT lý giải về việc cấm 23 nhà thầu

Đại diện Bộ NN&PTNT vừa có phản hồi sự việc này.

Đại diện Cục Quản lý xây dựng công trình cho biết: “Việc đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án do Bộ quản lý là cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn tại các gói thầu/dự án thuộc lĩnh vực Ngành quản lý”. Với tinh thần đó, khi thực hiện đánh giá năng lực, Bộ NN&PTNT đã đưa ra những tiêu chí rõ ràng như: tiến độ thực hiện gói thầu/dự án, nhân lực… để bảo đảm những đánh giá là chính xác, khách quan nhất.

Dẫn căn cứ cho công tác đánh giá, đại diện Cục Quản lý xây dựng công trình cho biết: “Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 của Bộ NN&PTNT đã đưa ra những cơ sở chặt chẽ để đánh giá năng lực của nhà thầu. Một khi không đạt những tiêu chí này thì đánh giá chung sẽ là không đạt”.

Leave a Reply