Month: May 2016

Nỗi lo về PCCC tại Thăng Long Victory

Nỗi lo về PCCC tại Thăng Long Victory

Trong khi nhân viên khẳng định rằng Thăng Long Victory đã hoàn thiện hồ sơ về PCCC thì nhiều người dân cho biết chỉ được cung cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC, không …